List

Tani edhe mbrojtja e temës  së diplomës po bëhet online. Kështu me studentin Lumi Bytyçi, që po përgatitet të bëjë mbrojtjen e parë të temës së diplomes online, jemi takuar virtualisht disa herë.

Emailat sot janë pjesë e natyrshme e punës së secilës veprimtari, dhe secili nga ne, varësisht nga profesioni merr çdo ditë disa (dhjetëra) emaila. Shumë nga këto emaila janë të parëndësishëm, bile edhe të bezdisshëm. Por si të parandalohet dërgimi i këtyre emailave të bezdisshëm? Kjo është tema që e ka shtjelluar studenti shkëlqyeshëm i fakultetit tonë, Lumi Bytyci në kuadër të temës së diplomës me titull “Detektimi dhe reduktimi i spam emailave me ML dhe hash algoritmet”.  Për detektimin e spam emailave Lumi ka përdorur arritjet e fundit nga fusha e Machine Learning (ML) si nënfushë e inteligjencës artificiale (AI) dhe rrjeta neurale artificiale. Ndërsa për reduktimin e dërgimit të spam emailave ka propozuar hash algoritmet, që i njohim nga blockchain teknologjitë, bazuar në  konceptin e vërtetësisë së punës (proof of work). Kodi burimor i punimit të diplomës, është në GitHub https://github.com/lumbytyci/spam-filter .

Ndërsa tema në versionin final mund të shkarkohet këtu si pdf.

  Posts

1 2 3
December 16th, 2020

Siguria kibernetike dhe Trusti

Intervista dhënë televizionit RTK për sigurinë kibernetike në Kosovë dhe siguirnë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti

December 12th, 2020

Rreth aplikimit online për 10% të Trustit

Intervista dhënë televizionit TV21 për sigurinë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti

October 23rd, 2020

Siguria biometrike

Sot, kur siguria kibernetike po bëhet si pjesë e pandashme e mbrojtjes së secilit institucion, pata kënaqësinë të debatoj dhe […]

October 16th, 2020

Kosova – një rast studimi

I ftuar në emisionin DESKU nga gazetari Agron Bajrami. Debat për sfidat e Kosovës, edhe të arsimit të lartë. Kosova […]

September 19th, 2020

(Mos)Planifikimi i vitit të ri akademik

Nga intervista, me Basriun, për (mos)përgatitjet dhe (mos)informimin për fillimin e vitit të ri akademik!

August 29th, 2020

Cyber Security dhe shitja e IPKO-së

Ishte kënaqësi debat mbrëmë, në Klan Kosova, rreth sigurisë kibernetike dhe rreziqeve të shitjes së IPKO-së tek ndonjë vend jo […]

August 6th, 2020

Web Crawler and Security

Nxjerrja e shënimeve nga Interneti ka qenë e rëndësishme dhe fitimprurëse që nga fillimi i paraqitjes së Internetit. “Web Crawlers” […]

May 18th, 2020

Zoom – roboti juaj

Kjo koha e pandemisë e ka integruar teknologjinë edhe më shumë në jetën tonë. Mësimi online tani është pjesë përbërëse […]

April 6th, 2020

Tema online

Tani edhe mbrojtja e temës  së diplomës po bëhet online. Kështu me studentin Lumi Bytyçi, që po përgatitet të bëjë […]

March 18th, 2020

Ligjëratat online

Njoftohen të gjithë studentët se të gjitha ligjëratat nga lëndët e mia, gjatë kohës së pandemisë Covid-19, do të mbahen […]