List

Kjo koha e pandemisë e ka integruar teknologjinë edhe më shumë në jetën tonë. Mësimi online tani është pjesë përbërëse e çdo familje dhe platforma Zoom duket te jetë si më gjithë popullore, duke fituar përkrahje gjithandej. Shumë nxënës që lidhen me Zoom, nuk e aktivizojnë kamerën, as zërin dhe janë pasiv pothuajse gjatë tërë orës mësimore! Eh, sa mirë do të ishte të kishim një robot që lidhet për ne në Zoom, bisedon me arsimtarin, bile edhe përgjigjet në ndonjë pyetje të parashtruar nga arsimtari 😉!

Pikërisht kjo është tema e studentit të shkëlqyeshëm të fakultetit tonë, Valon Prenaj, me titull: “Zhvillimi i një aplikacioni në Android për simulimin e prezencës në takime online duke përdorur teknikat e ML”. Si platformë online Valoni ka zgjedhur platformën Zoom, nga edhe e ka marrë “Software Development Kit” (SDK), të cilën e ka instaluar në Android Studio. Më tutje Valoni ka përdorur arritjet e fundit nga fusha e Machine Learning (ML) si nën fushë e inteligjencës artificiale (AI) dhe rrjeta neurale artificiale, ku algoritmin e mësimit e ka implementuar ne tri shtresa. Algoritmi është trajnuar me shënime nga lënda “Siguria e të dhënave” dhe lënda Historia e klasës së 9, duke mundësuar kështu simulimin e bisedës e komunikimin përmes tekstit. Aplikacioni (roboti softuerik) tani është gati dhe është titulluar “ZoomBot”, dhe mund të shkarkohet falas nga Google Play Store në këtë link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nox.zoombot .

  Posts

1 2 3
December 16th, 2020

Siguria kibernetike dhe Trusti

Intervista dhënë televizionit RTK për sigurinë kibernetike në Kosovë dhe siguirnë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti

December 12th, 2020

Rreth aplikimit online për 10% të Trustit

Intervista dhënë televizionit TV21 për sigurinë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti

October 23rd, 2020

Siguria biometrike

Sot, kur siguria kibernetike po bëhet si pjesë e pandashme e mbrojtjes së secilit institucion, pata kënaqësinë të debatoj dhe […]

October 16th, 2020

Kosova – një rast studimi

I ftuar në emisionin DESKU nga gazetari Agron Bajrami. Debat për sfidat e Kosovës, edhe të arsimit të lartë. Kosova […]

September 19th, 2020

(Mos)Planifikimi i vitit të ri akademik

Nga intervista, me Basriun, për (mos)përgatitjet dhe (mos)informimin për fillimin e vitit të ri akademik!

August 29th, 2020

Cyber Security dhe shitja e IPKO-së

Ishte kënaqësi debat mbrëmë, në Klan Kosova, rreth sigurisë kibernetike dhe rreziqeve të shitjes së IPKO-së tek ndonjë vend jo […]

August 6th, 2020

Web Crawler and Security

Nxjerrja e shënimeve nga Interneti ka qenë e rëndësishme dhe fitimprurëse që nga fillimi i paraqitjes së Internetit. “Web Crawlers” […]

May 18th, 2020

Zoom – roboti juaj

Kjo koha e pandemisë e ka integruar teknologjinë edhe më shumë në jetën tonë. Mësimi online tani është pjesë përbërëse […]

April 6th, 2020

Tema online

Tani edhe mbrojtja e temës  së diplomës po bëhet online. Kështu me studentin Lumi Bytyçi, që po përgatitet të bëjë […]

March 18th, 2020

Ligjëratat online

Njoftohen të gjithë studentët se të gjitha ligjëratat nga lëndët e mia, gjatë kohës së pandemisë Covid-19, do të mbahen […]