List

Ishte kënaqësi diskutimi që pata dje me studenten e shkëlqyeshme të fakultetit tonë Malsore Bublaku lidhur me të arriturat e saj në kuadër të temës së saj të diplomës së bachelorit me titull: “Zhvillimi i një vegle softuerike për injektim të paketave të shënimeve në rrjetën kompjuterike”.

Në temën saj Malsorja fillimisht ka shtjelluar modelin OSI 7 shtresor te TCP/IP protokollit, duke analizuar formatin e shënimeve dhe ndërhyrjen ne këto shënime. Për realizimin e këtyre ndërhyrjeve është zhvilluar vegla softuerike “PacketInjector” e cila mundëson tri lloje të injektimeve: (i) DNS injektimet, (ii) RST injektimet, dhe (iii) RAW injektimet (injektimet e kodit në payload të të dhënave). Disa nga veglat e përdorura janë: Python me PyCharm si IDE, KALI Linux – si sistem operativ testues, dhe Wireshark si vegël për verifikimin e paketave në rrjete kompjuterike. Zhvillimi i aplikacionit është influencuar kryesisht nga përdorimi i librarisë Scapy dhe modulit NetfilterQueue. I tërë kodi burimor mund të shkarkohet nga ky link në GitHub :https://github.com/malsorebublaku/packetInjector ndërsa tema e diplomës nga ky link https://www.docdroid.net/YUyV8ox/malsore-bublaku-punim-diplome-fff.pdf

Fakulteti ynë është ne fat që ka studente si ti, të lumtë Malsore!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Posts

1 2 3
December 16th, 2020

Siguria kibernetike dhe Trusti

Intervista dhënë televizionit RTK për sigurinë kibernetike në Kosovë dhe siguirnë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti

December 12th, 2020

Rreth aplikimit online për 10% të Trustit

Intervista dhënë televizionit TV21 për sigurinë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti

October 23rd, 2020

Siguria biometrike

Sot, kur siguria kibernetike po bëhet si pjesë e pandashme e mbrojtjes së secilit institucion, pata kënaqësinë të debatoj dhe […]

October 16th, 2020

Kosova – një rast studimi

I ftuar në emisionin DESKU nga gazetari Agron Bajrami. Debat për sfidat e Kosovës, edhe të arsimit të lartë. Kosova […]

September 19th, 2020

(Mos)Planifikimi i vitit të ri akademik

Nga intervista, me Basriun, për (mos)përgatitjet dhe (mos)informimin për fillimin e vitit të ri akademik!

August 29th, 2020

Cyber Security dhe shitja e IPKO-së

Ishte kënaqësi debat mbrëmë, në Klan Kosova, rreth sigurisë kibernetike dhe rreziqeve të shitjes së IPKO-së tek ndonjë vend jo […]

August 6th, 2020

Web Crawler and Security

Nxjerrja e shënimeve nga Interneti ka qenë e rëndësishme dhe fitimprurëse që nga fillimi i paraqitjes së Internetit. “Web Crawlers” […]

May 18th, 2020

Zoom – roboti juaj

Kjo koha e pandemisë e ka integruar teknologjinë edhe më shumë në jetën tonë. Mësimi online tani është pjesë përbërëse […]

April 6th, 2020

Tema online

Tani edhe mbrojtja e temës  së diplomës po bëhet online. Kështu me studentin Lumi Bytyçi, që po përgatitet të bëjë […]

March 18th, 2020

Ligjëratat online

Njoftohen të gjithë studentët se të gjitha ligjëratat nga lëndët e mia, gjatë kohës së pandemisë Covid-19, do të mbahen […]