List

Intervista dhënë televizionit RTK për sigurinë kibernetike në Kosovë dhe siguirnë e ueb aplikacionit për 10% nga Trusti